Κηρογόνοι αδένες

Κηρογόνοι αδένες: Οι κηρογόνοι αδένες υπάρχουν μόνο στην εργάτρια μέλισσα. Αποτελούνται από 4 ζεύγη αδένων και βρίσκονται στους 4ο έως 7ο κοιλιακούς στερνίτες. Κάθε κηρογόνος αδένας αποτελείται από 10.000-20.000 εξειδικευμένα κύτταρα, τα οποία παράγουν το κερί, ως διαυγές υγρό το οποίο στερεοποιείται αμέσως, σχηματίζοντας μικρά λέπια άχρωμα. Τα λέπια παρουσιάζονται στην επιφάνεια κάθε αδένα, η οποία ονομάζεται και ‘καθρέπτης’. Οι κηρογόνοι αδένες είναι αναπτυγμένοι σε εργάτριες μέλισσες ηλικίας 12-18 ημερών, ενώ στ υπόλοιπο της ζωής τους αδρανούν. Παρ’ όλα αυτά σε περίπτωση σμηνουργίας, υπάρχει η δυνατότητα να επαναδραστηριοποιηθούν και σε μέλισσες μεγαλύτερες των 12 ημερών. Για την παραγωγή 1 κιλού κεριού απαιτούνται 991.000 λέπια κεριού, ενώ για να παραχθούν αυτά η μέλισσα πρέπει να καταναλώση περίπου 8,5 κιλά μελιού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.